neděle 27. ledna 2013

Recyklační poplatek

Od roku 2005 je aktuální téma "recyklační poplatek". Každý dovozce a výrobce musí tento poplatek odvádět. Ale platí opravdu to "každý"? A jak vlastně placení poplatku funguje?

13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona č 185/2001 o odpadech, která řeší problematiku elektrických a elektronických zařízení. Tento zákon stanoví všem výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit a financovat oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována. 

Jinak řečeno, existují společnosti, které Vám pomohou vše zařídit. Je třeba s nimi podepsat smlouvu, zaregistrovat se a na konci každého čtvrtletí podat výkaz prodaného elektrozařízení. U těchto společností lze pak zdarma objednat svoz jež starého elektra. Každé takové zařízení má jiný recyklační poplatek, tento poplatek se pohybuje od několik haléřů až po desítky korun. Důležité také je vykázat počet baterií. Pokud byly baterie součástí prodávaných hraček, stačí si najít příslušnou kategorii "hračky s bateriemi".
Smyslem a účelem této novely je především zajistit, aby již žádná elektrozařízení neskončila v netříděném komunálním odpadu a na skládkách, ale naopak byla ekologicky recyklována. Tím výrobci, prodejci i kupující pomáhají s ochranou životního prostředí.

Pokud odebíráte zboží od nás, máte o starost méně. V ceně u nás zakoupeného elektronického zboží je již recyklační poplatek (tedy poplatek za likvidaci historického elektrozařízení) započítán a tato skutečnost je také uvedena na faktuře.

Avšak je třeba vědět, že naše povinnost odvádět recyklační poplatky do kolektivního systému se týká pouze výrobků prodaných na území České Republiky. Naši velkoobchodní slovenští zákazníci jsou povinni si plnění zákonných povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a jeho financování zajistit ve vlastním zájmu a na vlastní náklady.
 
Další informace týkající se tohoto tématu naleznete v naších obchodních podmínkách v části "elektroodpad".

1 komentář:

  1. Best eCOGRA Sportsbook Review & Welcome Bonus 2021 - CA
    Looking for an eCOGRA nba매니아 Sportsbook Bonus? 출장안마 At this eCOGRA Sportsbook review, deccasino we're talking https://tricktactoe.com/ about a variety of ECCOGRA sportsbook promotions.

    OdpovědětVymazat